رقبای جدید ایران در زعفران

رقبای جدید ایران در زعفران

رقبای جدید ایران در زعفران

اسپانیا حتی یک تن تولید زعفران ندارد ولی حدود یک صد تن در سال 1393 زعفران صادر کرده است. (بیشتر…)

Read More
ali.piri فوریه 11, 2019 0 Comments

تاریخچه کاشت زعفران در ایران

 

تاریخچه کاشت زعفران در ایران

تاریخچه کاشت زعفران در ایران

سابقه کاشت زعفران در ایران بخصوص زعفران قائنات به بیش از 3000 سال باز میگردد. (بیشتر…)

Read More
ali.piri فوریه 11, 2019 0 Comments

زعفران

زعفران

زعفران

زعفران گیاهی است از تیره زنبقیان، ایران بزرگترین تولید کننده زعفران در دنیا را داراست. زعفران گیاهی کوچک و چند ساله به ارتفاع 10 تا 30 سانتیمتر است. (بیشتر…)

Read More
ali.piri فوریه 8, 2019 0 Comments